• Kích thước: 0.9m x 0.4m, 0..7m x 0.3m
  • Chân sắt sơn không ghỉ
  • Mặt bàn bằng đá cao cấp

Bàn Trà Phòng Khách Hiện Đại F-146