Bàn Sofa:

  • Kích thước: 1.2m x 0.6m x 0.44m
  • Chất liệu: MDF
  • Mặt đá cao cấp

Kệ TV 2283:

  • Kích thước: (2.1m-1.55m) x 0.36m x 0.45m
  • Mặt đá cao cấp
  • Chất liệu: MDF
  • Giá: 6,400,000 VND

Bàn Trà Mặt Đá Hiện Đại 181-1200