• Kích thước: 0.9m x 0.35m; 0.4m x 0.48m
  • Mặt bàn bằng kính + Đá nhân tạo

Bàn Sofa Mặt Kính Phòng Khách Nhập Khẩu F-145