• Kích thước: 1.14m x 0.91m x 0.4m
  • Chân gỗ cao cấp
  • Mặt bàn bằng đá hoa cương

Bàn Trà Mặt Đá Cao Cấp F-144