• Kích thước: 90cm x 34cm, 50cm x 41cm
  • Chân gỗ cao
  • Mặt bàn bằng đá cao cấp

Bàn Sofa Mặt Đá Chân Gỗ Hiện Đại F-143